Marek Jankowski – « W oczekiwaniu na Pana » – 6 04 2024

0 Comments

mym.fans# W oczekiwaniu na Pana: Analiza Księgi Habakuka

## Wstęp
Chciałbym moi kochani abyśmy dzisiaj mogli przestudiować sobie taką jedną krótką księgę prorocką księgę Habakuka. Jest to wyjątkowa Księga, a dzisiejsze kazanie zatytułowałem « W oczekiwaniu na Pana ».

## Oczekiwanie na przyjście Pana
Prorok zwraca się do osób, które od długiego czasu czekają na przyjście Pana, pytając czy coś się zmieniło w ich życiu w oczekiwaniu na Pana. Habakuk opisuje tęsknotę i niepokój związany z oczekiwaniem na Słowo Boże.

## Modlitwa Habakuka
W Księdze Habakuka prorok woła do Pana, modląc się o interwencję Bożą w obliczu bezprawia, ucisku i niesprawiedliwości panującej na świecie. Habakuk zadaje pytanie, dlaczego Bóg pozornie nie reaguje na zło i niesprawiedliwość.

## Odpowiedź Boża
W odpowiedzi na modlitwę Habakuka, Bóg zapowiada surowe działanie mające na celu nawrócenie ludu i ocenę jego postępowania. Prorok Habakuk zauważa, że chociaż Babilończycy są gorsi od Izraelitów, to jednak Izrael powinien dążyć do poznania Boga i żyć zgodnie z Jego wolą.

## Wypatrywanie Boga
Habakuk decyduje się wypatrywać Boga i wsłuchiwać się w Jego głos, aby zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazł. Prorok Habakuk poświęca wszystkie swoje siły i całe swoje istnienie Bogu, nie rezygnując w obliczu trudności i wątpliwości.

## Podsumowanie
Spotkanie z Bogiem może być zarówno piękne, jak i szokujące, ale kluczowe jest nie poddawanie się i wypatrywanie Boga w codziennym życiu. Modlitwa i przybliżenie się do Pana są niezbędne, zwłaszcza w trudnych chwilach, gdy potrzebujemy Bożej mądrości i wsparcia.

Wnioski Habakuka pozostają aktualne również dzisiaj, zachęcając nas do trwania w modlitwie i poszukiwania Boga w naszym życiu codziennym.

source

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *