Modlitwa – Ojcze Niebieski! Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego!

0 Comments

mym creator# Modlitwa – Ojcze Niebieski! Chcę widzieć Cię w życiu mym wywyższonego!

## Dążenie do pełnej oddania

Od samego początku pragnę widzieć Cię w moim życiu wywyższonego! Chcę, aby każdy moment mego życia był hymnem na cześć Twojej łaski. Pragnę oddawać Ci cześć każdym swoim oddechem. Wszystko, co kiedyś było moje, kładę u Twych stóp. Wszystko, co kiedyś uważałem za wartościowe, oddaję Tobie. Chcę żyć tylko z Tobą i dla Ciebie.

## Wolność w Bożej opiece

Jak cudownie jest powrócić do ramion Stwórcy. Jak wspaniale jest żyć jak dziecko, które znajduje się pod opieką miłosiernego Ojca. Jak lekkie staje się życie, oddane Bogu. Jestem wolny. Naprawdę wolny. Wolny od podejmowania decyzji. Wolny od odpowiedzialności. Wolny od rozumowania. Wolny od dobra i zła. Wolny od szczęścia i tragedii. Wolny od euforii i depresji. Wolny od tego, czym kiedyś było moje życie.

## Prośba o Boże błogosławieństwo

O Panie, obdarz nas swoim światłem. Obdarz nas swoją miłością. Obdarz nas swoim pokojem. Pozwól nam widzieć świat oczami Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Pozwól nam patrzeć na naszych braci i siostry tak, jak Ty ich widzisz. Pozwól nam czuć Twoją miłość do wszystkich istot. Pozwól nam wybaczac tak łatwo, jak Ty wybaczasz. Spraw, aby nasze życie było obrazem Twojego ukochanego Syna, który cieszy się Twoją łaską.

## Zaufanie w Bożą moc

Wygląda na to, że być idealnym, jak nasz Ojciec w Niebie, jest bardzo trudne, niemal niemożliwe dla grzeszników. Musielibyśmy być doskonali, jak Ty. Dla ludzi jest to niemożliwe, ale nie dla Ciebie. Dla Ciebie wszystko jest możliwe. Dlatego zawsze, gdy nam się wydaje, że chcesz, abyśmy coś zrobili, przypomnij nam, że jesteśmy bezradni. Cała siła pochodzi od Ciebie, a Ty poprowadzisz nas, gdy zapomnimy o sobie.

## Oddanie w ręce Boga

Za każdym razem, gdy oddamy Ci naszą wolę, staniemy się narzędziem Twojego miłosierdzia. Dlatego obdarz nas zaufaniem i wiarą, aby oddać się Tobie całkowicie i nieodwołalnie. Przeformuj nasze serca na Twój obraz. Napełnij nas Sobą. Zabierz nasze życie, tak aby pozostał tylko Ty. Na wieki wieków. Amen.

source

Étiquettes : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *